کد: 9                                       تاریخ انتشار: 94/12/09

صفحه نخست » مجله اینترنتی

 

عکس: پناهجویان سرگردان در یونان

پناهجویان تلاش می کنند از طریق یونان خود را به اتریش و پس از آن به آلمان برسانند اما در یونان با مشکلاتی روبه رو هستند. دولت یونان در تلاش است تا این وضعیت بحرانی را کنترل کند.
عصر ایران: پناهجویان تلاش می کنند از طریق یونان خود را به اتریش و پس از آن به آلمان برسانند اما در یونان با مشکلاتی روبه رو هستند. دولت یونان در تلاش است تا این وضعیت بحرانی را کنترل کند.

عکس: پناهجویان سرگردان در یونان

عکس: پناهجویان سرگردان در یونان

عکس: پناهجویان سرگردان در یونان

عکس: پناهجویان سرگردان در یونان

عکس: پناهجویان سرگردان در یونان

عکس: پناهجویان سرگردان در یونان

عکس: پناهجویان سرگردان در یونان

عکس: پناهجویان سرگردان در یونان