کد: 7                                       تاریخ انتشار: 94/12/09

صفحه نخست » مجله اینترنتی

 

عکس: کاندیدایی که فقط یک رای آورد

در صورت جلسه انتخابات رفسنجان و انار در انتهای لیست نام« اسفندمزی» قرار دارد که فقط خودش به خودش رای داده است .
روزنامه ایران: در صورت جلسه انتخابات رفسنجان و انار در انتهای لیست نام« اسفندمزی» قرار دارد که فقط خودش به خودش رای داده است .

عکس: کاندیدایی که فقط یک رای آورد