کد: 14                                       تاریخ انتشار: 94/12/09

صفحه نخست » مجله اینترنتی

 

عکس: کشفیات از دو گروه تروریستی

به گفته وزیر اطلاعات یکی از جریان‌های تروریستی که از خارج کشور قصد ورود به داخل داشتند تحت کنترل قرار گرفته و ۲ روز قبل از انتخابات مورد ضربه قرارگرفتند.
تابناک: به گفته وزیر اطلاعات یکی از جریان‌های تروریستی که از خارج کشور قصد ورود به داخل داشتند تحت کنترل قرار گرفته و ۲ روز قبل از انتخابات مورد ضربه قرارگرفتند. ۶ جلیقه انتحاری، ۹ چاشنی الکترونیکی و پودر انفجاری RTX و سنسور تایمر کنترلی ثبت و ضبط گردید.

عکس: کشفیات وزارت اطلاعات از دو گروه تروریستی

عکس: کشفیات وزارت اطلاعات از دو گروه تروریستی

عکس: کشفیات وزارت اطلاعات از دو گروه تروریستی

عکس: کشفیات وزارت اطلاعات از دو گروه تروریستی

عکس: کشفیات وزارت اطلاعات از دو گروه تروریستی

عکس: کشفیات وزارت اطلاعات از دو گروه تروریستی

عکس: کشفیات وزارت اطلاعات از دو گروه تروریستی

عکس: کشفیات وزارت اطلاعات از دو گروه تروریستی

عکس: کشفیات وزارت اطلاعات از دو گروه تروریستی

عکس: کشفیات وزارت اطلاعات از دو گروه تروریستی

عکس: کشفیات وزارت اطلاعات از دو گروه تروریستی

عکس: کشفیات وزارت اطلاعات از دو گروه تروریستی

منبع: تابناک