کد: 71                                       تاریخ انتشار: 95/10/01

صفحه نخست » مجله اینترنتی

 

جرو بحث دایی و منصوریان کنار زمین

دیدار پر گل نفت تهران و استقلال در حالی با پیروزی شاگردان علی دایی همراه بود که فضای پرتنشی بر بیرون زمین بازی حاکم بود.
فرارو: در جریان مسابقه استقلال و نفت تهران، زمانی که داور به ارسلان مطهری بازیکن نفت کارت زرد نشان داد، علی دایی در کنار زمین به داور اعتراض کرد. همان لحظه منصوریان هم طوری برخورد کرد که نشان داد دایی نباید به داور اعتراض کند اما سرمربی نفت که از این حرکت منصوریان ناراحت شده بود، نگاه خشمگینی به سرمربی استقلال کرد و همین باعث شد سرمربی دو تیم لحظاتی در کنار زمین جر و بحث کنند. این اتفاق باعث شد هواداران هم علیه دایی شعار بدهند که سرپرست استقلال به سمت هواداران رفت و آن ها را به آرامش دعوت کرد.
 
جرو بحث دایی و منصوریان کنار زمین 
 
جرو بحث دایی و منصوریان کنار زمین 
 
جرو بحث دایی و منصوریان کنار زمین 
 
جرو بحث دایی و منصوریان کنار زمین 
 
جرو بحث دایی و منصوریان کنار زمین 
 
جرو بحث دایی و منصوریان کنار زمین 
 
جرو بحث دایی و منصوریان کنار زمین 
 
جرو بحث دایی و منصوریان کنار زمین 
 
جرو بحث دایی و منصوریان کنار زمین 
 
جرو بحث دایی و منصوریان کنار زمین 
 
جرو بحث دایی و منصوریان کنار زمین 
 
جرو بحث دایی و منصوریان کنار زمین 
 
جرو بحث دایی و منصوریان کنار زمین 
 
جرو بحث دایی و منصوریان کنار زمین 
 

منبع: فرارو