تبلیغات
مسابقات اتومبیل رانی آفرود در همدان‎   

کد: 120                                       تاریخ انتشار: 96/02/02

صفحه نخست » مجله اینترنتی

 

مسابقات اتومبیل رانی آفرود در همدان‎

مسابقات اتومبیل رانی آفرود خودروهای دو دیفرانسیل در پیست آفرود ورزشگاه شهید مفتح شهر همدان برگزار شد.
خبرگزاری ایرنا: مسابقات اتومبیل رانی آفرود خودروهای دو دیفرانسیل روز جمعه در پیست آفرود ورزشگاه شهید مفتح شهر همدان برگزار شد.
 
مسابقات اتومبیل رانی آفرود در همدان‎ 
 
مسابقات اتومبیل رانی آفرود در همدان‎ 
 
مسابقات اتومبیل رانی آفرود در همدان‎ 
 
مسابقات اتومبیل رانی آفرود در همدان‎ 
 
مسابقات اتومبیل رانی آفرود در همدان‎ 
 
مسابقات اتومبیل رانی آفرود در همدان‎ 
 
مسابقات اتومبیل رانی آفرود در همدان‎ 
 
مسابقات اتومبیل رانی آفرود در همدان‎ 
 
مسابقات اتومبیل رانی آفرود در همدان‎