کد: 100                                       تاریخ انتشار: 95/11/28

صفحه نخست » مجله اینترنتی

 

نیروهای آمریکایی در موصل

در این مطلب تصاویری از حضور نیروهای آمریکایی در موصل عراق به گزارش رویترز آورده شده است.
نیروهای آمریکایی در موصل 
 
نیروهای آمریکایی در موصل 
 
نیروهای آمریکایی در موصل 
 
نیروهای آمریکایی در موصل 
 
نیروهای آمریکایی در موصل 
 
نیروهای آمریکایی در موصل 
 
نیروهای آمریکایی در موصل 
 
نیروهای آمریکایی در موصل 
 
نیروهای آمریکایی در موصل 
 
نیروهای آمریکایی در موصل 
 
نیروهای آمریکایی در موصل 
 
نیروهای آمریکایی در موصل 
 
نیروهای آمریکایی در موصل 
 
نیروهای آمریکایی در موصل 
 
نیروهای آمریکایی در موصل